Téma: Rozhanovčan č. 4

Téma: Rozhanovčan č. 4

V schánkach si nájdete najnovšie číslo občasníka Rozhanovčan.

Mapujeme v ňom dianie v kultúrnej oblasti, stavebné investície, plány, obsiahlejšie sme sa pozreli na históriu futbalu v našej obci či výstavbe diaľnice.

 

 

Dostupná bude aj digitálna verzia.

 

 

*v niektorých prípadoch nebolo možné časopis doručiť pre chýbajúcu schárnku či zamknutý vchod k bytovkám nad zdravotným strediskom.

 

pridané 23.12.2016