Téma: Rozhanovce zabodovali v zbere papiera

Téma: Rozhanovce zabodovali v zbere papiera

"Už po deviaty krát sa udeľovali ceny v zbere papiera v súťaži Moja škola separuje s Ježkom Separkom. Súťaže sa mohli v školskom roku 2014/2015 zapojiť jasle,materské, základné a stredné školy z mesta Košice a okolia i mesta Prešov. KOSIT spolu s partnerskými spoločnosťami East Paper a NATURPACK prerozdelia najlepším školám aj jednotlivcom spolu 4 180 € .

Školská súťaž má už dlhodobo rastúci trend. V 9. ročníku sa do zberu novín, letákov a časopisov prihlásilo 104 školských inštitúcií, ktoré vyzbierali spolu 760,47 ton suroviny."

 


Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (obce)

1

ZŠ Valaliky

25,88 ton

2

ZŠ Rozhanovce

20,82 ton

3

ZŠ a MŠ Budimír

15,40 ton

 

zdroj kosit.sk

 

pridané 23.11.2015