Téma: Rozhanovský plameň na súťažiach

PLAMEŇ
 
Dňa 29.08.2017 na sklonku letných prázdnin sa konalo 5. kolo Ligy mladých hasičov v Kecerovciach, kde nás znovu úspešne reprezentovali naši mladí hasiči „ROZHANOVSKÝ PLAMEŇ“  a domov si odniesli dve trofeje. Súťažilo sa v disciplínach  štafeta na 5x30m(ovál) + štafeta požiarnych dvojíc + uzlová štafeta a aj v disciplíne „požiarny útok s vodou“. Družstvo chlapcov a aj družstvo dievčat získalo 4.miesto. V súťaži jednotlivcov (uzlová štafeta) nás reprezentovala Monika Dancáková a Jozef Dancák, ktorý sa umiestnil na 2.mieste.
 
Dňa 15.09.2017 sa mladí hasiči zúčastnili posledného jesenného kola Ligy mladých hasičov, ktoré sa konalo v obci Herľany. Aj z tejto súťaže si odniesli krásne štyri trofeje. Súťažilo sa v brannom preteku na 900m s prekážkami, v štafete požiarnych dvojíc a museli preukázať aj vedomostnú disciplínu „druhy a použitie hasiacich prístrojov“. V disciplíne jednotlivca nás tentokrát zastupovala Timka Spišáková.
 
16.09.2017 sa v obci Ploské konala hasičská súťaž Toryšsko – Ružinského okrsku, na ktorej mladí hasiči  súťažili v disciplíne “požiarny útoku s vodou“. Trofej za 1. miesto im odovzdal predseda ÚzV DPO SR p. Semanič, od ktorého zožali veľkú chválu za ich usilovnosť, šikovnosť a celoročnú snahu.
 
 
pridané 28.9.2017
Naši mladí hasiči: Monika Dancáková, Anetka Nedbalová, Michaela Nedbalová, Timea Spišáková, Monika Smoroňová, Róbert Rybár, Jozef Dancák, Lukáš Švihura, Matej Juhás, Tomáš Hrbal, Róbert Baláž , Katarína VerebováPLAMEŇ
 
Dňa 29.08.2017 na sklonku letných prázdnin sa konalo 5. kolo Ligy mladých hasičov v Kecerovciach, kde nás znovu úspešne reprezentovali naši mladí hasiči „ROZHANOVSKÝ PLAMEŇ“  a domov si odniesli dve trofeje. Súťažilo sa v disciplínach  štafeta na 5x30m(ovál) + štafeta požiarnych dvojíc + uzlová štafeta a aj v disciplíne „požiarny útok s vodou“. Družstvo chlapcov a aj družstvo dievčat získalo 4.miesto. V súťaži jednotlivcov (uzlová štafeta) nás reprezentovala Monika Dancáková a Jozef Dancák, ktorý sa umiestnil na 2.mieste.
 
Dňa 15.09.2017 sa mladí hasiči zúčastnili posledného jesenného kola Ligy mladých hasičov, ktoré sa konalo v obci Herľany. Aj z tejto súťaže si odniesli krásne štyri trofeje. Súťažilo sa v brannom preteku na 900m s prekážkami, v štafete požiarnych dvojíc a museli preukázať aj vedomostnú disciplínu „druhy a použitie hasiacich prístrojov“. V disciplíne jednotlivca nás tentokrát zastupovala Timka Spišáková.
 
16.09.2017 sa v obci Ploské konala hasičská súťaž Toryšsko – Ružinského okrsku, na ktorej mladí hasiči  súťažili v disciplíne “požiarny útoku s vodou“. Trofej za 1. miesto im odovzdal predseda ÚzV DPO SR p. Semanič, od ktorého zožali veľkú chválu za ich usilovnosť, šikovnosť a celoročnú snahu.
 
Naši mladí hasiči: Monika Dancáková, Anetka Nedbalová, Michaela Nedbalová, Timea Spišáková, Monika Smoroňová, Róbert Rybár, Jozef Dancák, Lukáš Švihura, Matej Juhás, Tomáš Hrbal, Róbert Baláž , Katarína Verebová