Téma: rýchlostný maratón - výzva ministerstva vnútra

Bezpečnosť dopravy je predovšetkým v rukách účastníkov cestnej premávky. Nedovolená rýchlosť je druhou najčastejšou príčinou dopravných nehôd, neraz aj smrteľných. Polícia chce preto zapojiť širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Ktokoľvek bude mať príležitosť naplánovať dopravnej polícii miesto kontroly.
 
Polícia na dni 16. a 17. apríla pripravuje 24-hodinový Rýchlostný maratón v podobe dopravno-preventívnej akcie. Hliadky budú kontrolovať najmä dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti.
 
Lokalitu v našej obce môžete navrhnúť aj Vy! 
 
Viac na výzve zo stránke polície na tomto odkaze:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rychlostny-maraton-naplanujte-policii-miesto-kontroly

 

priadné 1.3.2015 zdroj minv.sk