Téma: škola volá

Téma: škola volá
Program na pondelok 2.9.2015:  
 
  9:00-  slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 na školskom ihrisku pred telocvičňou
10:00 - predpokladaný koniec programu a presun do tried
 
 
 
Informácie pre rodičov žiakov  1. ročníka :
-  prváci si môžu doniesť školskú  tašku a peračník, ale nie je to podmienkou, 
-  dostanú Šlabikár, zošity, knihu, 
-  prezuvky prvý deň nepotrebujú, 
 - po skončení slávnostného  otvorenia sa prváci s triednymi učiteľkami a rodičmi  presunú do tried, kde sa zdržia asi do 10.30. O 10,00 sa uskutoční 1. rodičovské združenie pre 1. ročník..
-           1.A č. d. 4
-           1.B č. d. 6
(pokyny, vypisovanie tlačív, žiaci budú v počítačovej miestnosti pod dozorom p. vychovávateľky S. Seligovej)
 
 
Tešíme sa na vás    
 
Mgr. Ľuboš Takács
riaditeľ školy

 

pridané 18.8.2015