Téma: spolupráca s iuventou pre aktívnych mladých ľudí v našej obci

Rada mládeže košického kraja, ktorú priamo podporuje ministerstvo kultúry ponúka zaujímavé školenia a poradenstvo pre mladých ľudí. V našej obci je možné zriadiť radu mládeže, ktorá môže riešiť rôzne projekty a získavať bezplatné školenia a prednášky. Rada mládeže košického kraja Vám pomôže zorientovať sa aj v iných možnostiach eko je program Erasmus a rôzne iné európske programy vďaka, ktorým si viete nájst zaujímavú stáž v zahraničí s finančnou podporou EÚ. Rada mládeže je zoskupenie mladých ľudí od 15 do 29 rokov a tieto rady sa aktivizujú v rôznych obciach v našom okolí. Ak máš zaujimávý nápad ako skrášliť obec alebo máš námet na športové či kultúrne podujatie - máš priestor na tento účel získať podporu.

 

Participácia mládeže na veciach verejných a živote spoločnosti nezahŕňa len právo voliť a byť volený, ale aj aktivizáciu vo voľnom čase. Jej základom je právo mladých ľudí byť vypočutí a spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. Aby však mladí ľudia mali odvahu a kompetencie zaujať takúto pozíciu, je potrebné ich na ňu pripraviť. Najefektívnejším nástrojom je práca s mládežou, kde školení mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou cielene rozvíjajú participačné myslenie mladých ľudí prostredníctvom aktivít, iniciatív a spoluprácou so samosprávou. 

 

Ak ťa táto ponuka zaujala ozvi sa emailom na ozsportkult@gmail.com

 

príručka sa dá stiahnuť tu

 

pridané 13.12.2015