Téma: stavebné práce v obci

Vážení občania, obec Rozhanovce oznamuje, že podpísala zmluvy so zhotoviteľmi a začne realizovať stavebnú činnosť v týchto lokalitách:
– vybudovanie parkoviska na ul. Kostolnej a chodník na ul. 19. januára
– vybudovanie chodníka na ul. Robotníckej
– vybudovanie chodníka ul. SNP na začiatku obce od stavebnín po SOU
– čiastočné zateplenie Kultúrneho domu a výmena okien.


Žiadame občanov o trpezlivosť a zhovievavosť s obmedzeniami, ktoré vzniknú pri realizovaní stavebných prác v uvedených lokalitách.
Ďakujeme, za pochopenie.

E.05 Situácia chodníkov a odvodnenia č.1-Model

E.06 Situácia chodníkov a odvodnenia č.2-Model

Rozhanovce_SO 01_02-02_situácia

 

 

pridané 8.2.2017