Téma: stretnutie poslancov a starostu k obstaraniam - moje zápisky

Téma: stretnutie poslancov a starostu k obstaraniam - moje zápisky

Včera o 16:30 prebehlo stretnutie poslanocv, starostu a pani Mikulíkovej, ktorá má na starosti obstarania pre našu obce

 

Zúčastnili sa poslanci Husnaj, Adamčík, Záviš, Koribská

  • odvodnenie "nižny konec" malo prebehnúť prostredníctvom firmy ktorá mala pripraviť výškopos a postup odvodnenia zdokumentovať, firma sa ale nedostavila za dva mesiace, starosta deklaroval, že obstará novú firmu a o týždeň dá vedieť poslancom v akom je to stave, predbežne je dohodnutý bezplatná konzultácia na tento piatok 31.7.2015
  • opravy výtlkkov, po odporúčaní z 19.3.2015 v uznesení OZ sa rieši žiadosť opraviť výtlky na miestnych komunikáciách - dosiaľ došlo len k svojpomocným výspravkom a ďalší postup nebol riešený, poslanci po konzultácii odporučili postup obstarania týchto prác a niektorí, že sa to malo riešit oveľa skôr
  • nový asfalt a opravy na vybraných úsekoch - poslanci vypracovali výmery a mapky pre ulice, ktoré zastupiteľstvo chcelo opraviť. Vypracovali sme ho deń po rokovaní komisie, ktorá riešila úseky schválené na zastupiteľstve. Viď zápis tu. Doručené boli odoslané 16.6.2015 no k dnešnímu dňu nebolo vypísané obstaranie. Odôvodnenia radšej ani nebudem komentovať, ale čaká sa na ďalšie upresnenie a oslovenie firiem pre bezplatnú kalkuláciu
  • škôlka strecha - finišujú práce na zjednodušený projekt opravy strechy k správnemu opisu zákazky
  • škôlka okná - po konzultácii stavebnej komisie z mája 2015, tak isto nedošlo k žiadnemu posunu v rámci obstarania tehto projekut. Stavebná komisia vydala odporúčanie vyňať výmery na okná a opis stavebnej činnosti k tejto zákazke z pôvodného projektu na kompletnú rekonštrukciu škôlky a to pôvodným projektantom. Od tej doby prebehla aj konzulácia ale opäť pre nejasnosti došlo k nejakému zdžaniu tiež radšej nebudem komentovať, ale obstaranie výmer a opisu stavebných prác má prebehnúť už dnes, za účelom podania obejdnávky. Predpokladaná cena zákazky je 200-300 eur. Stavebná komisia odporúčala aj iný postup ešte vo februári 2015 viď zápis tu.

 

Len aby ste vedeli prečo veci meškajú...naschvál uvádzam fakty aby ma niekto opäť neobvinil z ohovárania.

 

Podľa môjho skromného názoru si poslanci splnili všetky svoje povinnosti až nad rámec svojich kompetencií, ale v úlohe štatutára konať nemôžu.

 

pridané 28.7.2015