Téma: ťažkosti kvôli prestavbe obchodu na Rybárskej

Téma: ťažkosti kvôli prestavbe obchodu na Rybárskej

List od obyvateľov Rybárskej

Vážené vedenie spoločnosti Milk Agro
 

Obraciame sa na Vás z dôvodu rekonštrukcie potravín Milk Agro na SNP ulici v Rozhanovciach. Po severnej strane predajne Milk Agra sa tiahne slepá ulica Rybárska, ktorá je od začiatku rekonštrukcie je v určitých časových úsekoch rekonštrukcie počas dňa neprejazdná z dôvodu toho, že ju blokujú nákladné vozidlá ktoré privážajú stavebný materiál k predajni zo zadnej časti budovy - t.j. z ulice Rybárskej. Čakacia doba na sprejazdnenie ulice dosahuje až 15 min., čo je príliš dlhá a obmedzujúca doba ak sa obyvatelia ulice ponáhľajú do práce, škôl, prípadne k lekárovi. Tieto okolnosti priamo ohrozujú obyvateľov ulice a v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu niektorého z obyvateľov by týmto konaním pracovníkov bol znemožnený prístup rýchlej zdravotnej pomoci a pod. (k čomu zatiaľ našťastie nedošlo)
Na ulici žijú prevažne mladé rodiny ktoré majú aj početné potomstvo , značne to komplikuje život na ulici.

Z Vašej strany sme neboli oboznámení o žiadnych prácach a obmedzeniach spojených s rekonštrukciou predajne , ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Preto Vás dôrazne žiadame aby ste našli v čo najkratšom čase iný, spôsob dodávania materiálu k predajni a postupu rekonštrukcie, aby nebol nikto obmedzovaní a ulica tak ostala prejazdná.

V prílohách posielam fotky priamo z ulice.

V mene všetkých obyvateľov ulice Rybárska, Rozhanovce, Lenka Halušková

Správa bola odoslaná a ja na obecný úrad a poslancom.

 

 

pridané 24.9.2015