Téma: tlačený obecný občasník Rozhanočan v distribúcii

Po dlhom spracovávaní príspevkov, cez prípravu grafického návrhu až po registráciu na príslušných inštitúciách, som dnes konečne prevzal z tlačiarne prvé zoznamovacie číslo Rozhanovčana. Vychádzať by mal 3 krát za rok: jar, jeseň a novoročné vydanie. Vydáva obec Rozhanovce!

Na príprave sa podieľali členovia redakčnej rady a prispievatelia, ktorých mená sú uvedené pod jednotlivými článkami.

 

Titulná fotka obálky: Dávid Pačut

 

Distribuovať do schránok ich budú pracovníci z úradu resp. cez aktivačné práce. Niektoré ulice som už stihol pred dažďom rozniesť už dnes a k dispozícii bude aj digitálna verzia. Touto cestou by som chcel osloviť aj potencionálnych prispievateľov, ozvať sa môžete priamo na obecnom úrade, alebo mailom na adrese obec@rozhanovce.com

 

Ide o našu prvú skúsenosť s podobnou činnosťou, ale dúfame, že sa Vám budú páčiť.

 

pridané 25.5.2015.