Téma: túlavé zvieratá - ako postupovať

Na facebookovej skupine Rozhnanovce to väčšinou srší príspevkami o zatúlaných psoch, mačkách, dokonca sa už riesila aj korytnačka.

Na tom by nebolo nič zlé, ale niektorí možno nevedia, že obec ma platné Všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat na území obce a zazmluvnenú službu na odchyt takýchto zvierat.

 

Celé znenie si prosím prečítajte tu:

https://rozhanovce.com/new/wp-content/uploads/2012/01/VZN_Zvierata_2012.pdf

 

Hlavne časť 2 - Povinnosti chovateľa: 

a/ dbať na to, aby sa chovom zvierat neohrozovalo zdravé životné prostredie a životné podmienky spoluobčanov 

b/ zabezpečiť zvieraťu výživu, hygienu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebný dostatok pohybu a urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku. Predchádzať ochoreniu zvierat, chrániť ich pred škodlivými vplyvmi a pri ochorení zvierat. Požiadať o odbornú veterinárnu pomoc, podľa potreby zabezpečiť tiež poskytnutie prvej pomoci 

c/ dbať na to, aby zviera bezdôvodne nerušilo a nikdy neohrozovalo spoluobčanov

 

V prípade nedodržania tohto nariadenia hrozí bloková pokuta 33 €

 

V prípade, že na ulici nájdete zatúlané zviera - kontaktujte obecný úrad a oznámte túto skutočnosť.

Kontakt na úrad - https://rozhanovce.com/new/obecny-urad/

 

Obec Rozhanovce uzavrela zmluvu so spoločnosťou, ktorá je cetifikovaná a oprávnená na odchyt túlavých zvierat, ktorú aj využíva.

Viď príklad - https://rozhanovce.com/new/oznamenie-22/#prettyPhoto-img/0/

 

V prípade, že dodržíte tento postup - zviera nikoho neohrozuje a samo netrpí hladom niekde na ulici v našej obci.

 

pridané 11.3.2015