Téma: už obstarávame chodníky - konečne!

Téma: už obstarávame chodníky - konečne!

Vo vestníku úradu pre verejné obstrávanie je výzva na rekonštrukciu chodníkov a ich odvodnenie na uliciach 1. mája a SNP. Robotnícka ulica bude riešená zvlášť a už je na ňu hotová projektová dokumentácia. Starosta má vybaviť vyjadrovačky.

 

Výzvu si môžete nájst na tomto odkaze

Súťažné podklady nájdete tu

 

 

V pondelok mala byť vyvesená podlimitná súťaž na dodávku okien pre materskú škôlku. Pre zaneprázdnenosť poverenej osoby sa súťaž vyhlási pravdepodobne do konca týždňa.

 

Vložená bola 9.3.2016

 

pridané 9.3.2016