Téma: voľné pracovné miesta pre obec

Téma: voľné pracovné miesta pre obec
 
Obec Rozhanovce príjme do pracovného pomeru dvoch zamestnancov na vykonávanie verejných prác (kosenie verejných priestranstiev, čistenie a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a pod.)
 
Záujemca doručí písomnú žiadosť osobne na podateľňu OcÚ , alebo poštou na adresu Obecný úrad Rozhanovce, ul. SNP 48, 044 42 Rozhanovce najneskôr do 5.5.2016. Podmienky pracovného pomeru a odmeňovania budú s vybratým záujemcom dohodnuté na osobnom stretnutí so štatutárom obce.
 
Obec si vyhradzuje právo nevybrať záujemcu.
 
Viktor Gazdačko, starosta obce
 
 
pridané 27.4.2016