Téma: voľne sa pohybujúce psy

Téma: voľne sa pohybujúce psy
Obec Rozhanovce na základe prijatého VZN obce Rozhanovce číslo 17 , schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 a na základe sťažností občanov na voľne potulujúce sa psy, vyzýva všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali povinnosti chovateľov psov, nepúšťali ich voľne na verejné priestranstvo obce a v prípade, že Vám pes z dvora opakovane uteká, vykonajte účinné opatrenia na jeho zabezpečenie.
 
Nezodpovedné správanie chovateľov ohrozuje ostatných občanov a hlavne deti.
 
Nebuďte k tomuto problému ľahostajní. Uvedomte si, že Vy – ako chovateľ nesiete zodpovednosť!
 
pridané 14.12.2016
Nebuďte k tomuto problému ľahostajní. Uvedomte si, že Vy – ako chovateľ nesiete zodpovednosť!Obec Rozhanovce na základe prijatého VZN obce Rozhanovce číslo 17 , schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 a na základe sťažností občanov na voľne potulujúce sa psy, vyzýva všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali povinnosti chovateľov psov, nepúšťali ich voľne na verejné priestranstvo obce a v prípade, že Vám pes z dvora opakovane uteká, vykonajte účinné opatrenia na jeho zabezpečenie.
 
Nezodpovedné správanie chovateľov ohrozuje ostatných občanov a hlavne deti.
 
Nebuďte k tomuto problému ľahostajní. Uvedomte si, že Vy – ako chovateľ nesiete zodpovednosť!