Téma: Výdajňa stravy pri základnej škole

PODARILO SA!

Opäť pozitívna správa - rodičia detí navštevujúcich základnú školu vedia, ako sa predstavitelia školy a školskej rady snažili presadiť investičný zámer na výstavbu prístavby pri základnej škole. Ide o výdajňu stravy (nie jedáleň), ktorej náčrt sa mi podarilo získať a je zavesený vyššie. Prístavba by sa mala realizovať zo severnej strany a jej súčasťou pravebodobne bude aj jedna učebňa. Na túto prístavbu by mala prispieť obec, škola a zo zmluvy uverejnenej na linku https://www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=37 vyplýva, že bude stáť necelých 107 tisíc eur. Zariadenie výdajne (stoly, stoličky atď) bude pravdepodobne financovať fond ZRPŠ, samozrejme až po návrhu a schválení. V schválenom rozpočte na rok 2014 sa uvádza aj čiastka na rekonštrukciu materskej školy, ktorá ju nutne potrebuje a preto verím, že sa v letných prázdninových mesiacoch pristúpi aj k tomuto investičnému zámeru.

 

O ďalších veciach budem informovať v pripravovanom článku o základnej škole.

 

 

pridal ado 24.6.2014