Téma: výlet do Fuzerradvany

V sobotu 27.8. sa mal konať bezplatný zájazd do spriatelenej obce Fuzerradvany v Maďarsku. Pre slabý záujem sme nakoniec išli v menšej výprave osobnými autami. Táto malá obec bohatá na históriu sa stala našim partnerom v rámci združenia MAS OPAL. V obci sa nachádza veľký Karolyiho kaštieľ, v ktorom sme stretli aj grófa Karolyiho, ktorý navštívil obec v rámci každoročných slávností. Okolie kaštieľa tvorí veľký park, ktorý aj v čase našej návštevy využilo množstvo mladomanželov na fotografovanie. 

 

Foto Mária Burčíková

pridané 31.8.2016