Téma: Výmena lavičiek na ihrisku pri Obecnom úrade

Pred časom obec pristúpila k výmene lavičiek na ihrisku pri obecnom úrade vzhľadom na to že staré sa už rozpadli, čo je určite pozitívny krok. Nové lavičky su kvalitnejšie a vyzerá to dobre. Celková cena práce podľa zverejnenej faktúry je 998 eur. Ja ako laik, by som za to 998 eur určite nezaplatil ale to je iba môj osobný názor. Pri skutočnosti, že sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo vybudovať nový chodník pri dome smútku vo vlastnej réžii (budujú to poslanci) sa mi toto zdá byť kontraproduktívne. Vzhľadom na nenáročnosť stavebnej operácie, by to určite zvládli aj pracovníci na aktivačných prácach alebo dobrovoľníci basketbalisti. Z toho dôvodu som si podal žiadosť na vysveltenie v nasledujúcom znení: 

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie o oprave lavičiek na ihrisku pri Obecnom úrade. Najprv som sa tešil, že si mám konečne kde sadnúť, ale ta cena ktorá je na faktúre sa mi zdá prehnaná.

 

Konkrétne ma zaujíma:

 

-          Či nie je prehnané zaplatiť 998 eur firme za výmenu zopár kusov drevených lavičiek

-          Prečo si toto obec nerobila vo vlastnej réžii a finančné prostriedky v uvedenej výške nevyužila na dôležitejšie veci

-          Ďalej žiadam aby ste zverejnili kalkuláciu na čiarovanie, vzhľadom na to že je partia ľudí, ktorý by čiarovanie realizovali sami stačí kúpiť farbu

 

Odpoveď na túto tému znela:

- v schválenom rozpočte obce Rozhanovce na r. 2014 je položka na opravu lavičiek určená suma 998 eur

- ostatné infromácie nepodliehajú zákonu o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

 

Už v zime som sa informoval kedy obec prisúpi k maľovaniu čiar - odpoveď znela, že hneď ako to počasie dovolí. Tak, že som si podal ďalšiu žiadosť o doplňujúcu informáciu. O odpovedi budem informovať...

 

K ihrisku ešte dodám, že v poslednom čase je to skor skladisko alebo parkovisko ako ihrisko viď fotka nižsie.

Nové lavičky

pridal ado 22.5.2014