Téma: výrub stromov v obci

Naša obec požiadal o súhlasné stanovisko k výrubu niekoľkých stromov v areáli základnej školy a potom pri ceste na Hrašovík.

 

Lokalita v okolí bytoviek je riešená na základne žiadosti obyvateľov, niektoré stromy sú už vyschnuté a padajú z nich konáre.

K výrubu by malo dôjsť po obrdžaní súhlasného stanoviska príslušného úradu. Vyhláška týkajúca sa drevín uvádza, že rúbať stromy sa môže spravidla až v období vegetačného pokoja, k čomu prihliadajú povolávacie orgány. Obdobie vegetačného pokoja obvykle trvá od začiatku novembra do konca marca. 

 

Lokalita v parčíku pri ZŠ je z dôvodu zámeru výstavby parkoviska v tomto mieste. 

Lokalita smer Hrašovík tak isto na žiadosť obyvateľov (alergény a blízke vedenie elektriny).

 

Mapka

 

pridané 18.2.2015