Téma: výstavba oplotenia

Z dôvodu neustáleho hromadenia odpadu z priľahlých domov, bezpečie návštevníkov futbalového ihriska a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice obec pristúpila k výstavbe dvojmetrového betónového oplotenia od ulice MČT až po futbalový šatňu.

 

Pridané 23.10.2017