Téma: výtlky na hlavnej ceste a obecných cestách

Téma: výtlky na hlavnej ceste a obecných cestách

Výtlky na hlavnej ceste do obce (vynechaný úsek)

Po informácii od vedúceho strediska v Moldave nad Bodvou - výtlky budú opravované systematicky podľa triedy cesty. To znamená, že najprv cesty II. tr. a tak cesty III. tr. Cesta III/050201 Košické Oľšany – Rozhanovce  bude vyspravená do konca mája. Toľko informácia od správcu cesty.

 

zrdoj: Správa ciest KSK

 

Výtlky v obci (obecné cesty)

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme do uznesenia zapracovali aj odporúčanie starostovi objenať práce na oprave výtlkov na cestách v obci, hlavne v úseku na odbočke ku pošte z hlavnej cesty. Čo sa týka výtlku na Dúhovej po prácach vodárov koncom roka 2014 - opraviť to majú Vodárne na ich náklady. Zistím u starostu či už je v tomto nejaký posun vzhľadom na to, že po poslednom stretnutí na vodárňach, ktorého som sa aj ja zúčastnil bolo starostovi odporúčane to urgovať u kompetentného závodu.

 

pridané 13.4.2015