Téma: VZN o obmedzení zábavnej pyrotechniky na území obce

Téma: VZN o obmedzení zábavnej pyrotechniky na území obce

V pripomienkovom konaní je nový návrh na Všeobecne záväzné nariadenie obce o obmedzení zábavnej pyrotechniky.

Návrh je tu

 

Návrh počíta s povinnosťou požiadať o použitie ohňostroja 7 dní pred konaní akcie s výnimkou osláv nového roka.

"1.   Priestupku podľa ods. 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými

a)   použije zábavnú pyrotechniku na území obce Rozhanovce s výnimkou od 31. decembra od 20:00 hodiny do 01. januára do 03:00 hodiny, týmto nie je dotknutý zákaz používania pyrotechniky podľa osobitného predpisu,

b)   organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písm. a),

c)   použije zábavnú pyrotechniku v bezprostrednej blízkosti iných osôb."

 

 

pridané 7.9.2017