Téma: zamestnanci obce

Téma: zamestnanci obce

V krátkosti priblížim zamestnanecké kompetencie v obci:

 

Obecný úrad (kompetencie)

Mária Nagyová

OcÚ

matrikárka, účtovníčka, fakturantka, evidencia majetku

Milena Česláková

OcÚ

referent pre správu daní a poplatkov, evidencia obyvateľov, registratúra, overovanie listín a podpisov, kataster, archív, knižnica, podklady pre OZ , evidencia uznesení z OZ, potvrdenia rôzneho chakteru, odpadové hospodárstvo, evidencia pohľadávok 

Mária Halčišáková

OcÚ

referent – pokladňa, cintorínske poplatky, m.rozhlas, centrá voľného času, iné práce v úseku administratívy

 

Okrem toho obec zamestnáva na rôzne úväzky:

Upratovanie a správa KD (1)

Správa domu smútku (1)

Koordinátora (školník MŠ, kotolník)

Pomocných robotníkov (2)

Škôlka a jedáleň - učiteľky, kuchárky, upratovanie (12)

Správca cintorína (1)

 

Momentálne obec nezamestnáva hl. kontrolóra/ku pre vzdanie sa funkcie, obec vyhlási novú voľbu kontrolóra.

 

 

pridané 21.5.2015