Téma: zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

Téma: zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017
Riaditeľstvo MŠ v Rozhanovciach oznamuje rodičom, že zápis nových detí do predškolského zariadenia na šk. rok 2016/2017 sa uskutoční
dňa 18.5.2016 od 10.30 do 16.30 hod.
K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
 
PODMIENKY ZÁPISU:
– prijímajú sa deti vo veku od 3 – 6 rokov,
– prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku  a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
– iné – podmienky určené zriaďovateľom.
 
Upozornenie:
Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o zápis dieťaťa do MŠ, aby dodržali vyhlásený termín zápisu.
 
Viac informácii sa dozviete na stránkach Materskej školy v Rozhanovciach.
 
pridané 2.5.2016