Téma: zápis z komisie k tohoročným slávnostiam

Téma: zápis z komisie k tohoročným slávnostiam

Zápis stretnutia k AFS 16.1.2019

 

Otvorenie zasadnutia – 9:00

Prítomní členovia komisie – podľa prezenčnej listiny

 

Prerokované body:

 

Folklórne slávnosti 15 - 16.6.2019

 

 • Za režiséra AFS bol oslovený režisér Vlado Urban, ktorý už začal koncipovať program do témy. Jeho úlohou je vyskladať hlavé pásmo programu.
 • Program: predbežne

10:30 – V kosceľe

13:00 – oficiálny začiatok u starostu

13:30 – pásmo detí

13:45 – Hlavné pásmo programu

16:00 – Folklórny súbor Kopaničiar (Myjava)

17:00 – Tombola

18:00 – Kollárovci

 

Sprievodné podujatia

 • Komisia si spolu s KCA dali za úlohu vymyslieť sprievodné podujatia do najbližšieho stretnutia.  14.2.2019 – 9:00

 

 Ďalšie body k AFS

 • Tlačoviny (apríl), reklama, plagáty, pozvánky. Obec, tak ako aj KCA majú za úlohu zozbierať nápady, ktoré neskôr predostrieme grafikovi.
 • Obec má za úlohu premyslieť si súťaž vo varení špecialít, pozvať družstvá a vymyslieť niečo špeciálne (strapačky, pirohy, halušky, koláče, špecle...)
 • Obec osloví v spolupráci s KCA drevorezbárov za účelom obnovenia drevených sôch, respektíve doplnenia prázdnych stojanov novými sochami. Slávnostné odhalenie počas AFS.
 • Obec si berie na zodpovednosť prenájom remeselných stánkov, predajcov hračiek a predajcov občerstvenia. Výška prenájmu, výber predajcov ako aj usporiadanie stánkov bude predmetom samostatného zasadnutia kultúrnej komisie po zozbieraní žiadostí, najneskôr však koniec apríli, začiatkom mája 2019. Vybraným uchádzačom budú preposlané zmluvy s celkovou sumou nájomného za výmeru predajného stánku/sortimentu.
 • Vstupné – Po návrhu predsedu Dugasa, aby si obec rozdelila výdavky ale aj príjmy približne na polovicu, KCA prisľúbilo zváženie možnosti systému 50/50. Vyjadriť sa majú na najbližšom stretnutí. Navrhovaným kompromisom je aj predpredaj cenovo zvýhodnených vstupeniek, ktorý bude možný priamo na obecnom úrade pred AFS.
 • KSK prisľúbilo tento rok vyššiu dotáciu, čakáme na vyjadrenie.
 • KCA osloví moderátora AFS. Navrhovaná moderátorka je pani Zuzana Bobríková.
 • KCA osloví firmu na ozvučenie. Navrhovaná firma je tá istá, čo po minulé roky.

 

Najbližšie stretnutie – 14.2.2019 so začiatkom o 9:00 na OcÚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval predseda komisie kultúry a športu

 

Mgr. Matúš Dugas