Téma: zápis z prvého rokovania kultúrnej komisie

Téma: zápis z prvého rokovania kultúrnej komisie

Zápis komisie kultúry a športu zo dňa 17.12.2018

V utorok sa konala aj prvá stavebná komisia zápis z nej bude k dispozícii budúci týždeň.

 

Otvorenie zasadnutia – 18:00

Prítomní členovia komisie – podľa prezenčnej listiny

 

Prerokované body:

  • Navrhovaný zoznam členov do komisie z radov občanov – Členovia sa zhodli na menách, ktoré navrhol Dugas.

Menovite – Ing. Nigut Štefan, Sopko Tibor, Marek Haluška, Janka Verebová, František Migáč, Peadr. Martina Koribská

 

Folklórne slávnosti 16.6.2019

 

Komisia sa zhodla, že je vhodné osloviť na réžiu programu predbežne p. Urbana.

                                     Headliner večera -  Kollárovci

– suma bola vysoká podľa Jožka Maščáka, zvyšok komisie zvážil body pre a proti.

Hlasovanie  - Výsledok – 5 za – Dugas, Adamčík, Koribská, Vašiga a Haluška,

Proti – Maščák, Sekerák

 

Záver – Komisia odporúča a navrhuje starostovi obce záväzne objednať skupinu Kollárovcov na AFS 2019. Fakturačné údaje skupiny dodá po dohode s manažérom skupiny Dugas.

 

Spolupráca s KCA Abov

Komisia sa zaoberala aj otázkou spolupráce s Kultúrnym centrom Abova v Bidovciach. Z hľadiska dlhodobo nevýhodnej spolupráce s týmto centrom, komisia navrhuje stretnutie s KCA, kde by boli prerokované potrebné a presné podmienky spolupráce. Ak sa v podmienkach KCA a obec Rozhanovce nedohodne, komisia kultúry a športu neodporúča ďalšiu spoluprácu s KCA Bidovce.

 

Plán činnosti

  • Komisia si preštudovala plán činnosti komisie kultúry a športu a jednohlasne ho odporúča na hlasovanie počas riadneho zastupiteľstva.
  • Plán činnosti je prílohou k tejto zápisnici.

 

 

Deň obce Rozhanovce

  • Komisia si preštudovala návrh Dugasa pozvať na Dni obce Rozhanovce skupinu Ščamba.
  • Po dohode bol stanovený termín 29.8.2019

 

Záver – Komisia odporúča a navrhuje starostovi obce záväzne objednať skupinu Ščamba na akciu Deň obce Rozhanovce 2019. Fakturačné údaje dodá po dohode s manažérom skupiny Dugas.

Komisia si prešla predbežný rozpočet na kultúrno-spoločenské akcie počas celého roka 2019. na avizovanom stretnutí poslancov a komisií pri zostavovaní rozpočtu 9.januára teda odovzdá predbežný rozpočet a požadovanú sumu na tieto akcie.

 

Sponzori

  • Komisia kultúry a športu odporúča oslovovať sponzorov aj mimo našej obce. Je toho názoru, že známe mená headlinerov (Kollárovci, Ščamba), prilákajú „väčších“ sponzorov.  

 

Koniec zasadnutia – 19:30

 

 

Prílohy:

  • Plán činnosti komisie kultúry a športu na rok 2019
  • Prezenčná listina 1. zasadnutia komisie
  • Fakturačné údaje skupín

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval predseda komisie kultúry a športu

 

Mgr. Matúš Dugas