Téma: Zápisky z dnešnej schôdze Obecného zastupiteľstva

Téma: Zápisky z dnešnej schôdze Obecného zastupiteľstva

Dnes som sa zúčastnil na schôdzi obecného zatupiteľstva. Program som zverejnil v pozvánke na tejto stránke.

 

Začať sa mala o 16:30 no poslanci začali schôdzu obhliadkou výdajne stravy, kde práce finišujú.

- Schôdza sa začala cca o 17:15

- Prítomní poslanci - Andrico, Béreš, Sekerák, Tóth, Maščák a ďalej starosta obce + kontrolórka.

- Hostia: Riaditeľ ZŠ s pani hospodárkou resp. účtovníčkou a dvaja občania.

- Priebeh bol asi nasledovný, dopnil sa bod programu a to riešenie pripomienky prokurátora k nedostatku vo VZN (všeobecne záväzné nariadenie) k obdpadom.

Jednoducho povedané obec musí pozmeniť bod vo VZN tak, aby spĺňalo zákonné podmienky (presunuté na ďalšiu schôdzu pre nedostatok poslancov)

 

- Ďalej sa riešilo financovanie prístavby výdajne stravy, kde diskusia zabrala značnú časť samotnej schôdze a v podstate sa schválilo, že obec preplatí náklady tak, ako to schválila v predchádzajúcom uznesení. Dodatočne sa schválil výdaj ne búranie konzoly vo výške 3440 eur. Riaditeľ ďalej predstavil náklady školy a ZRPŠ ktoré činili cca 20-tisíc eur resp 10-tisíc za ZRPŠ. Ide o vybavenie učební, financovanie verejného obstarávania, vybavenie jedálne, stavebný dozor a podobne. Došlo aj k úprave rozpočtu, kde sa skresala suma cca 375 tisíc eur, ktorá mala ísť pôvodne na chodník na ulici SNP, ako uvádza rozpočet obce.

- Viac o prístavbe pri škole nájdete v článku na mojej stránke.

Resp. https://www.nase-rozhanovce.com/products/tema-fotky-z-novej-pristavby-pri-zakladnej-skole/

 

- Starosta ďalej priblížil riešenie opláštenia zastávok lexanom z troch strán, materiál je už zakúpeny a k prácam sa pristúpi čoskoro. 

- Chodníky na cintoríne budú dokončené tento týždeň, viac k chodníkom na mojej stránke a odkazoch: 

 https://www.nase-rozhanovce.com/products/tema-prace-na-cintorine-pokracuju-foto/ 

https://www.nase-rozhanovce.com/products/tema-stavebne-prace-na-cintorine/

 

- Ďalej starosta informoval o oprave vozovky cez obec, chýbajúci kus cesty a prepadajúcu časť vozovky pred vstupom do obce od záhradníctva - "bude to treba riešiť". Čo sa týka vynechaného úseku, ktorý sa obišiel kvôli dialnici sa zhotoviteľ rozhodol predĺžiť vozovku o vynechané metre v smere na Vajkovce.

- Firma Zeelandia skolaudovala nové sklady a dministratívne priesotry, do pozornosti uvádzam článok na mojej stránke s kontaktom na firmu v prípade, že si hľadáte zemstnanie.

- Ďalšie priestory stavia firma PRIFOL (dúfam, že som správne započul názov) malo by ísť o túto spoločnosť - https://www.prifol.sk/

- V obci v piatok zasadala 5-členná komisia kvôli voľbám, kde sa kontrolovali prihlášky kandidátov v komunálnych voľbách

- Zoznam kandidátov bude k dispozícii čoskoro - na starostu kandiduje sedem kandidátov a na poslancov až 33 alebo 34

- Zastupiteľstvo odporučilo zabezpečiť nový účtovný softvér 

- Oplotenie pri základnej škole - spomínal sa návrh, aby sa využili účelovo viazané prostriedky na zeleň a vypracoval sa projekt, kde by sa zakomponoval do oplotenia napríklad živý plot a podobne. (obec má k dispozícii peniaze, ktoré sú účelovo viazané na zeleň, ale zatiaľ nie je jasné na čo ich môžu samosprávy použiť, preto sa bude čakať usmernenie)

- Padol návrh, aby obec po vzore susednej dediny zorganizovala pre občanov autobusový zájazd napríklad na trhy do Poľska. Po upozornení, že nie je vhodná doba však navrhovateľ poznamenal, že nejde o žiadny predvolebný zámer. 

(Priznám sa neviem či sa to nakoniec zobralo do uznesenia, lebo počas diskusie som sa sústredil na spracovanie informácie. Dozvieme sa to po tom, čo obec zverejní oficiálne uznesenie. Je to určite zaujímavý a dobrý nápad, ale škoda že neprišiel už na začiatku volebného obdobia. Rieši sa to práve teraz kedy si to väčšina ľudí bude spájať s komunálnymi voľbami)

 

- V závere som dostal som slovo a tak som sa opýtal na práce vykonané na materskej škôlke a nedostatky viď fotky nižšie. Viac menej som nedostal jednoznačnú odpoveď. Podal som preto podnet na preverenie situácie a prehodnotenie nápravy zhotoviteľom. 

 

Kliknite na fotku pre zväčšenie

 

Niektoré miesta by potrebovali domaľovať.                                               Sem tam majster netrafil šrúbku do nosného kusu dreva.

 

- Ďalej som sa opýtal či obec resp. starosta rieši problém, na ktorý sa prišlo pri poslednej schôdzi. Ide o to, že obec platí účty za elektrinu za čističku odbadových vôd, ktorá obci nepatrí. Odpoveď bola nie. Na druhú stranu ale oceňujem, že to chlapsky priznal bez vykrúcania. 

- Ešte som sa pýtal ne upchatý priepust na začiatku ulice 1.mája, ktorý naposledy narobil značné problémy obyvateľom susedných domov. Vraj to má vyriešiť správa ciest v rámci rekonštrukcie vozovky. 

 

 

To sú všetky fakty, ktoré som si stihol poznamenať - kompletné a presnejšie informácie budú zverejnené obcou v zákonnej dobe. 

Poznámky som doplnil o moje osobné pripomienky v zátvorkách, ktoré sú mojím osobným názorom k jednotlivým bodom.

 

 

pridal ado 29.9.2014