Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ konanej dňa 21.4.2016

Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ konanej dňa 21.4.2016

Na poslednej relatívne krátkej schôdzi OZ, ktorá sa konala vo štvrtok dňa 21.4. v malej sále KD sa zúčastnili všetci poslanci, starosta, kontrolórka a piati hostia. Pred chôdzou ešte zadadala komisia na vyhodnotenie súťaže na opravu výtlkov, vyhrala firma s najnižšou cenou.

 

V úvode bol doplnený program o dopyty občanov a dopyty poslancov, keďže opäť v programe chýbali.

Schválili sa úpravy rozpočtu kvôli hlavne nákupu bývalej policajnej stanice. Prevod by mal nastať v nasledujúcich dňoch a tak sa už nie je nutné obávať že pozemok či budovu obsadia neprispôsobiví občania. 

Následne bola odovzdaná cena starostu obce na návrh obecného zastupiteľstva ju získali p. Božena Pekľanská a p. Vincent Vasiľ. Možno začiatok tradície, kedy si za mimoriadne zásluhy uctíme našich občanov.

Bol chválený územný plán zmeny a doplnky č. 7, zároveň bol otvorený blok 8 pre ďalšie návrhy ku komplexnej zmene a zaprcovaní všetkých zmien. Návrhy na zmenu územia je možné podávať v nasledujúcich dňoch.

Riaditeľ ZŠ predstavil zámer zapojiť školu do výzvy na prístavbu odborných učební - bez námietok. Zároveň vysvetlil dôvôdy uzamykania areálu ZŠ, čo je terčom veľkej kritiky z radov obyvateľov. Vysvetlenie tu

 

Dopyty:

Pýtal som sa na stav reklamácie podľa môjho názoru predraženého výkopu na Mlynskom potoku, firma má nastúpiť budúci týždeň na dokopávku. Starosta nevedel aspoň pre mňa zrozumiteľne vysvetliť prečo nemôžu prečitiť aj úsek v okolí rodinných domov.

Vypočujte si to tu, možno pochopíte dôvod.

Šípka ukazuje na tento prerastený úsek.


 

Pýtal som sa čo sa v obci deje, čo vybavuje, do akých výziev sa zapája atď. po chvíli ticha odpovedal že to nebolo súčaťou programu.

Po nápovede aspoň vysvetlil priebeh riešenia odpredaja vodovodu.

 

Z dôležitejších vecí opäť poskytol vysvetlenie, už niekoľké.. kedy bude poriešená sťažosť obyvateľov záhradnej ulice kvôli zaplavovaniu ich cesty. Keď sa skončia úpravy v dedine...

 

K realizácii opráv na škôlke bola už vysúťažená firma na výmenu okien, hľadá sa vhodný termín, vyrobené by mali byť do pár týdňov.

Boli zakúpené nové vodovodné batérie, budúci týždeň majú byť vymenené.

 

Starosta sa ďalej vyjadril k otázke ako funguje koterec pre odchyt zvierat, nájdete to tu.

Finalizuje verejné obstarávanie pre rekonštrukciu chodníkov.

 

Oprava Krátkej ulice a odvodnenie záhradnej spolu s parkovaním pri bytovkách má riešiť opäť jedno celistvé VO, kvôli hrozbe pokuty za delenie zákazky v nadlimite.

Projektant kreslí aj návrh riešenia parku pri ZŠ. 

Predpokladám, že do jesene sa nič robiť nebude...

 

Ostatné veci si môžete vypočuť v celom znení dopytov poslancov na nahrávke.

Myslím, že už nemá zmysel sa ničím do detailu zaobarať, nemá to význam bojovať s veternými mlynmi...

 

pridané 24.4.2016