Téma: zápisky zo schôdze OZ konanej dňa 7.4.2016

Včera sa konala v poradí už druhá schôdza OZ tento rok. Bola veľmi krátka a v konečnom dôsledku aj zbytočná. Ďalšia sa teda bude musieť konať o 15 dní.

Prednesený návrh rozpočtu nebolo možné schváliť lebo nevisel 15 dní tak isto VZN k zmenám a doplnkom územného plánu č. 7

Tie si môžete nájst na tomto odkaze a prípadné pripomienky adresovať obecnému úradu osobne, alebo elektonickou poštou na obec@rozhanovce.com

 

Podstatné informácie zo schôdze:

Obec Rozhanovce ocení dlhoročných reprezentantov obce vo folklórnych piesňach pani Boženu Pekľanskú a pána Vincenta Vasiľa formou ceny starostu obce. K Hlasovanie: za jednohlasne

Spomenuté zmeny rozpočtu budú uverejnené na úradnej tabuli a mali by byť aj na webovej stránke obce...Ide o zmeny rozpočtu, kde musíme navýšiť sumu na odkúpenie budovy po bývalej policajnej stanici a urobiť zmeny pri kamerovom systéme, kde sme plánovali rozšíriť kamery aj na iné lokality v obci. Žiaľ okresný úrad nás informoval, že dotáciu ktorú sme od MV dostali vo výške 5000€ musíme vrátiť. Obec totiž nepoukázala peniaze zo správneho účtu. V prápade, že odvolanie bude neúspešné opýtam sa starostu kto vzniknutú škodu uhradí. Celková škoda sa pre našu obec navýši o ďalších 5000 eur. Vzhľadom na to, že neviem kedy k prevodu malo dôjsť zvolám finančnú komisiu k šetreniu prípadu a vyvodeniu zodpovednosti.

 

Ostatné veci už veľmi nestoja za zmienku pretože sa opäť nekonalo.

Reklamáciu výkopových prác na Mlynskom potoku starosta nepodal, na stavebnú komisiu zhotoviteľ neprišiel mal by prísť inokedy.

Už asi 10ty krát sme počuli že situáciu na Záhradnej ulici a stojacov vodov po dažďoch bude riešiť, čím si pripomíname výročeie prvej písomnej zmienky o tomto sľube.

Krátka ulica, nemal pre nás žiadne správy tak som predstavil návrh riešenia a cenovú ponuku ktorú sme získali v spolupráci s obyvateľmi samotnej lokality. Dnes mi bolo oznámené, že bol oslovený projektant ktorý túto cestu naprojektuje v čo najkratšom možnom čase...neostáva nič iné len veriť.

To isté v prípade parku pri ZŠ a parkovísk pri bytovkách na školskej, kde ešte musí byť zvolané stretnutie s obyvateľmi pre dohodu na projekčnom riešení.

Je hotový nový projekt na opravu strechy na MŠ, a je vysúťažený dodávateľ nových okien - hľadá sa vhodný termín na ich výmenu.

Tak isto starosta zakúpil nové batérie do umývariek v MŠ.

Ešte som sa pýtal kedy dôjde k zmene stránkových hodín kedy aspoň jeden deň v týždni môže obecný prad otvoriť stránkové hodiny aj od siedmej hodiny ráno - povedal, že dobre... Tak sa opýtame opäť nabudúce, že kedy.

Okrem toho má obec zamestnať jednu administratívnu silu (možno sa dočkáme aj nejakých podmienok prijatia a oznamu verejnosti) a prijali sme jedného robotníka cez projekty úradu práce. 

 

Priebeh schôdze si môžete vypočuť v časti schôdze OZ - Hlavné menu.

 

pridano 8.4.2016