Téma: zápisky zo včerajšej schôdze OZ

Téma: zápisky zo včerajšej schôdze OZ

Včera tj 17.11.2015 sa konala schôdza OZ. Bola veľmi krátka, keďže na programe boli len legislatívne zmeny k dotácii stravy pre dôchodcov a zloženie sľubu nového poslanca. Novým poslancom a zároveň aj zástupcom starostu sa stal Ing. Peter Kolár, ktorý nahradil odstupujúceho Mariána Nosáľa.

Čo sa týka dotácii k strave, nová smernica je už pripravená a obecný úrad osloví všetkých záujemcov, ktorí sa prihlásili v rámci pôvodného VZN.

Ďalej starosta potvrdil otvorenie zberného dvora dnešným dňom a blížiace sa ukončenie pracovného pomeru na pozícii prednostu obecného úradu.

 

Prítomní boli všetci poslanci, starosta, kontrolórka a dvaja občania obce.

Ďalšia schôdza by sa mala konať 10.12.2015

 

Pridané 18.11.2015