Téma: zasadnutie stavebnej a finančnej komisie

V tejto téme by som chcel informovať o práci stavebnej a finančnej komisie.

 

Finančná komisia sa stretne 11.2.2015 o 18:30 v malej sále KD.

Cieľom stretnutia bude prebrať návrhy pre prípravu rozpočtu na nasledujúce obdobie.

 

Prvé zasadnutie komisie stavebnej a životného prostredia, sa uskutoční dňa 11.02.2015 o 16:30 hod v malej sále kultúrneho domu v Rozhanovciach. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie, predstavenie členov komisie
  2. Oboznámenie sa s plánom činností komisie
  3. Oboznámenie sa s aktuálnou projektovou dokumentáciou pre výstavbu chodníka a rekonštrukcie Materskej školy
  4. Výstavba chodníkov v obci
  • odporučiť postup a technické riešenia
  1. Návrh rozpočtu obce
  • odporučenie na naplánovanie finančných prostriedkov pre vybrané projekty
  1. Iné

Predsedajúci bude ing. Michal Husnaj.

 

Pridané 9.2.2015