Téma: žiadosť o odkúpenie budovy policajnej stanice odoslaná

Téma: žiadosť o odkúpenie budovy policajnej stanice odoslaná

Projet stanice DHZ Rozhanovce v objekte bývalej policajnej stanice, sa podarilo v termíne odoslať za pomoci starostu a prednostu úradu. Môžeme ju odkúpiť za desatinu ceny znaleckého posudku v prípade, že bude slúžiť na verejnoprospešný účel.

 

Dôvody záujmu: táto stavba a pozemok sa nachádza v blízkosti futbalového ihriska a má výhodnú polohu z dôvodu blízkosti záplavových územní a vodných tokov. Naše združenie hasičov DHZO Rozhanovce, by v tejto budove chcelo zriadiť svoju stanicu, ktorá vyhovuje nielen samotnou polohou ale najmä veľkosťou pozemku, dispozíciou budovy a garážou. Táto garáž je veľmi dôležitá pre uskladnenie hasičskej techniky a tak isto garážovanie hasičského auta v závislosti na povinnej temperácii. Po obhliadke budovy v lete 2015 a prehodnotení stavu sa členovia hasičského zboru DHZO Rozhanovce uzniesli na tom, že po postupnej oprave realizovanej zo zdrojov obce Rozhanovce, vyčlenených na tento účel a potvrdených uznesením obecného zastupiteľstva, by mohlo slúžiť pre verejnoprospešné účely v našej obci. Predbežný náčrt očakávaného stavu budovy uvádzame v prílohe. V obci okrem toho funguje aj združenie mladých hasičov plameň, ktoré ma niekoľko desiatok členov z radu detí od 6 do 18 rokov. Svoju činnosť a tréning hasičských zásahov na súťaže a budúcu prípravu by tak mohli realizovať na spomenutom pozemku, kde by združenie DHZO Rozhanovce chcel vybudovať tréningové ihrisko. Výhodou je aj napojenie na súčasné futbalové ihrisko, ktoré má obec v nájme pre potreby futbalového klubu a tréningy hasičov DHZO Rozhanovce.

 

Na základe spomenutých dôvodov a opisu činnosti združenia sa domnievame, že spomenuté nehnuteľnosti sú ideálne pre potreby tohto verejnoprospešného združenia DHZO zriadeného obcou Rozhanovce.

 

Zjednodušená vizualizácia rekonštrukcie.

Pridané 15.2.2016