Téma: zmenu v CP SAD

Téma: zmenu v CP SAD

Starosta obce Rozhanovce Viktor Gazdačko sa dňa 26.09.2018 zúčastnil parciálnej porady za účasti predstaviteľov Eurobus  a.s. a Košického samosprávneho kraja k zostaveniu nových cestovných poriadkov, ktoré budú platiť od 09. 12. 2018. Na žiadosť občanov sa mu podarilo dohodnúť úpravu cestovných poriadkov v nasledujúcich spojoch:

spoj č. 6 linky 802446 - Rozhanovce - Košice bude vedený cca o 10 min neskôr, odchod z Čižatíc o 06:35, predpokladaný odchod z Rozhanoviec o 06:50

spoj č. 39 (odchod z KE o 12:15) a spoj č. 48 (odchod z KE o 14:00) linky 802445 - bude premávať aj počas školských prázdnin

nový spoj v skúšobnej prevádzke na trase Košice - Košické Olšany - Rozhanovce - Beniakovce - Hrašovík - Košice bude vedený medzi 21:40 - 21:50

Nové cestovné poriadky so zapracovanými zmenami budú včas zverejnené v úradnych tabuliach a na webovej stránke.