Téma: zmeny a doplnky územného plánu = pripomienkovanie

Na tomto odkaze nájdete dokumenty k zmenám a doplnkom územného plánu obce Rozhanovce, ktorým sa zlučujú všetky doterajšie zmeny do jedného nového územného plánu vrátane nových požiadaviek.

 

Mapu môžete stiahnuť v druhej prílohe na stránke enviroportálu.

Verejné prerokovanie v Kultúrnom dome v Rozhanovciach bude 8.11. od 16.00.

Pripomienky môžete doručovať podľa usmernenia na tomto odkaze.

 

 

Pridané 10.5.2017