Téma: zmeny v nariadeniach a nové zásady vybavovania sťažností

Téma: zmeny v nariadeniach a nové zásady vybavovania sťažností

Nedávno nadobudli, resp. nadobudnú platnosť niektoré všeobecne záväzné nariadenia a smernice.

Dôležitou zmenou je smernica pre vybavovanie sťažností, kde po nedávnej kontrole bolo nutné prijať opatrenia k zlepšeniu evidencie a dodržiavania lehôt.

 

znenie nájdete tu

 

pridané 23.12.2016