Téma: zostatok na bankových účtoch k 31.12.2015

Téma: zostatok na bankových účtoch k 31.12.2015
Zostatok na bankových účtoch obce Rozhanovce k 31.12.2015
           
BANKA POPIS SUMA
VUB Banka základný bežný             35,800.90 €
VUB Banka dotačný               45,433.75 €
VUB Banka viazané na zeleň            160,085.87 €
OTP Banka základný bežný             58,273.36 €
OTP Banka za predaj pozemkov               9,128.15 € (pôvodný zostatok prevedený do rezervného fondu)
OTP Banka rezervný fond FRR            552,790.10 €
OTP Banka náj.byty (zábezpeky)               4,190.36 €
OTP Banka úverový účet (rek.ZŠ)                         -   €
ŠFRB   úverový účet (náj.byty)            149,332.39 €

 

 

pridané 12.2.2016