Téma: ZŠ Rozhanovce to skúša v projekte Erasmus

 Napísaním projektu a podaním prihlášky sa naša základná škola pokúsila získať grant v rámci programu Európskej únie - Erasmus+. Grant bude použitý na manažment  a implementáciu projektových aktivít, časť grantu na cestovné a pobytové  náklady  žiakov a učiteľov, ktorí sa zúčastnia vzdelávacích aktivít v partnerských krajinách.

 
Aktuálne sa náš projekt podrobuje hodnotiacemu procesu, o jeho výsledku budeme informovaní koncom školského roka. Ak projekt bude schválený, v septembri by sme mali začať na projekte pracovať.
 
Projekt Zdravé školy - zdravá spoločnosť je projekt trvajúci dva roky, do ktorého je zapojených šesť škôl z rôznych častí Európy- Slovenska, Poľska, Bulharska, Maďarska, Grécka a Talianska.
 
Hlavným cieľom projektu je založiť spoluprácu medzi európskymi školami vo vzťahu k rozvíjaniu  základných zručnosti žiakov v aktivitách vzťahujúcich sa k propagácii zdravého životného štýlu. Potreba projektu s touto témou je spôsobená zvyšujúcimi sa zdravotnými rizikami pozorovanými v dnešnom svete.
 
Naša škola ako koordinátor  sa do medzinárodného  projektu zapája po prvý krát. Stojíme pred veľkou výzvou a zároveň veríme, že práca na medzinárodnom projekte bude mať pozitívny dopad na žiakov, učiteľov a v neposlednom rade aj na našu obec.


Ing. Martina Dombyová

 
pridané 12.4.2016