Úpravy cestovných poriadkov

Úpravy cestovných poriadkov

Oznamujeme občanom, že z dôvodu pripravovaných úprav cestovných poriadkov majú občania možnosť navrhnúť zmenu cestovných poriadkov, ktoré budú následne prerokované na parciálnej porade spoločnosti Eurobus a.s. Preto vyzývame občanov, ktorí chcú navrhnúť zmenu cestovného poriadku, aby svoje návrhy zaslali najneskôr do 25.08.2021 e-mailom na adrese obec@rozhanovce.com, poštou alebo oznámili osobne na Obecnom úrade v Rozhanovciach.