Usmernenie: recyklácie odpadov a separovaný zber

Po skúsenostiach s používaním plastových vriec na separovaný odpad, obec Rozhanovce dohodla so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje zvoz odpadu, že vyprázdňovať budú aj plastové nádoby so separovaným odpadom.

Občan si môže zabezpečiť nádobu vo farebnom rozlíšení žltá - plasty, zelená - sklo, modrá - papier.

Obec Rozhanovce ponúka možnosť objednať si nádobu prostredníctvom obecného úradu za cenu cca. 21 Eur. Prosíme občanov o nahlásenie záujmu o žltú nádobu určenú na plasty na Obecnom úrade v priebehu týždňa od 18.06.2018 do 22.06.2018 a to: osobne, telefonicky alebo e-mailom.

055/6950102

0556950294

0911540598

obec@rozhanovce.com

 

Obec Rozhanovce oznamuje občanom, že od 01. apríla 2018 zmenila systém zberu triedeného odpadu z kontajnerového na vrecový. Začiatkom mája boliú do každej domácnosti distribuované 3 vrecia určené na plasty, sklo a papier, a tiež zvozový kalendár platný od 01.04.2018 spolu s informačným letákom, kde sa dozviete ako správne separovať. V prípade že Vám množstvo vriec nepostačuje, informujte sa o dodatočných vreciach na úrade, prípadne priamo pri zbere u zamestnancov Nature Pack, alebo použijte akékoľvek iné vrece.

 

Súbor na stiahnutie Zvozový kalendár platný od 01.04.2018.pdf Zvozový kalendár platný od 01.04.2018.pdf (558.3 kB)

pridané 2.7.2018