Všeobecná čerpá dovolenku

Všeobecná čerpá dovolenku

Oznamujeme občanom, že ambulancia všeobecnej lekárky v Rozhanovciach bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená v dňoch:

22.12.2021 - zastupuje MUDr. Hanesová v Kráľovciach, t. č. 055/695 8135

27.12., 28.12., 29.12.2021 - zastupuje MUDr. Fűleová v Bidovciach, t. č. 055/696 5291

05.01.2022, 7.1.2022 - zastupuje MUDr. Hanesová v Kráľovciach, t. č. 055/695 8135