Všeobecná a detská lekárka čerpajú dovolenku v pondelok 31.8.

Všeobecná a detská lekárka čerpajú dovolenku v pondelok 31.8.

Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Vargová oznamuje občanom, že v pondelok 31.08.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje ju lekárka v Kráľovciach. Ordinovať začne od 02.09.2020.

 

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Pirická oznamuje, že od 21.08.2020 do 31.08.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje ju lekárka v Kráľovciach.