Východoslovenská distribučná, a. s. v dňoch 12.04.2021-15.04.2021 v čase od 08:00 – 20:00 vykoná odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Východoslovenská distribučná, a. s. v dňoch 12.04.2021-15.04.2021 v čase od 08:00 – 20:00 vykoná odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Východoslovenská distribučná, a. s. v dňoch 12.04.2021-15.04.2021 v čase od 08:00 – 20:00 vykoná odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v uvedenom termíne a čase sprístupnili Vaše domácnosti (aj neobývané) a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu elektrickej energie.

V prípade iných problémov alebo pripomienok k výkonu odpočtov, prosím kontaktujte na tel. čísle: 0940 878 826, 0917 690 547 p. Findorák

Vzhľadom na pandemickú situáciu prosíme občanov, ktorí majú elektromery na fasádach a vo vnútri v domácnostiach, aby si odpísali stav elektromera a nalepili ho na schránku alebo na bránu, aby nedošlo ku kontaktu povereného pracovníka so zákazníkom.

Pozor:

Žiadne iné osoby, okrem poverených spoločnosťou VSD nie sú oprávnené vykonávať odpočty elektrickej energie. Odpočtár bude riadne označený modrou reflexnou vestou s nápisom VSD  a platným preukazom

                                                                                                          

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.