Vyplácanie dávok na pošte

Vyplácanie dávok na pošte

Kancelária ÚSVRK Košice vedania samospráv týmto informuje, že Slovenská pošta od stredy 18.3.2020 začína s vyplácaním sociálnych dávok. Dávky budú vyplácané na poštách tak ako zvyčajne. Väčšie  pošty budú  posilnené policajtami. Tí tam nebudú ako hrozba,ale aby pomohli ľuďom sa lepšie organizovať a navzájom sa nenakaziť.

Každý kto vstupuje do budovy pošty MUSÍ  mať zakryté ústa a nos rúškom, šatkou, šálom, ak nemáte rúško použite aj kus čistej látky.

Za žiadnych okolností  NEZDIEĽAJTE rúško medzi sebou. Občania, ktorí sú v karanténe, môžu splnomocniť iného človeka na prevzatie dávok, alebo im budú vyplatené kedykoľvek po uplynutí karantény.