Výsledky volieb

Výsledky volieb
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Miestna volebná komisia v Rozhanovciach
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Miestna volebná komisia v Rozhanovciach podľa § 190 zákona č. 180/2017 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb
starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022

 

A/ za starostu obce bol zvolený:
Ing. Matúš Adamčík 793 hlasov
2. kandidát na starostu obce:
Ing. František Nosáľ 284 hlasov
 

B/ za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ing. Aneta Nedbalová - 586 hlasov
Jana Verebová 579 hlasov
Ing. Marek Rabada 570 hlasov
Ing. Milan Tóth 559 hlasov
PaedDr. Martina Koribská 525 hlasov
Ing. Jozef Maščák, MBA - 482 hlasov
František Gedra 407 hlasov
JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD. - 390 hlasov
Ing. Oto Záviš 386 hlasov
 

C/ Náhradníci kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
František Migáč 332 hlasov
Ing. Ján Čontofalský 329 hlasov
Jozef Dancák 309 hlasov

Ing. Ľubica Banovčanová 304 hlasov
Ing. Tomáš Čigáš 240 hlasov
Ing. Peter Freňák 219 hlasov
Ing. Adrián Šula 160 hlasov
Ján Sisik 158 hlasov
Ladislav Galas 93 hlasov
Účasť voličov na voľbách 53,43 %

 
pridané 31.10.2022