Vyvlastňovanie pozemkov a začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu "D1 Budimír Bidovce"