Výzva: cenové ponuky na opravu strechy na obecnom úrade

Na tomto odkaze nájdete súťažné podklady k predkladaniu cenových ponúk na zákazku realizácia opravý strechy na obecnom úrade.

Od novembra sú na podnet finančnej komisie zmenené podmienky informovanosti o zákazkach ktoré obec vyhlasuje povinne aj na obecnej webovej stránke.

 

pridané 22.11.2017