Výzva: na uzavretie zmlúv na hrobové miestaPripomíname občanom povinnosť v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska a Domu smútku Obce Rozhanovce na uzavretie zmluvy a úhrady poplatkov za užívanie hrobového miesta na cintoríne v Rozhanovciach.

Nájomné za hrobové miesto sa uhrádza na 10 rokov pri podpise zmluvy, podľa platného cenníka.

Hroby bez uzavretej zmluvy a uhradeného poplatku budú postupne zrušené v súlade s platnou legislatívou.

Zmluvy je potrebné uzatvárať a poplatky uhradiť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Rozhanovciach.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 07.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Utorok: 08.00 – 12.00 13.00 –16.00
Streda: 08.00 – 12.00 13.00 -18.00
Štvrtok: nie je stránkový deň
Piatok: 08.00 – 12.00 13.00 – 13.30

Vzor zmluvy v PDF tu


Vybavuje: Mária Halčišáková
tel.číslo 055/6950294
 

 

pridané 20.10.2016