Výzva: na výber dodávateľa na projektovú dokumentáciu

Obec Rozhanovce ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uskutočňuje výber dodávateľa na poskytnutie služieb na predmet zákazky „Rozhanovce, chodníky, odvodnenie – rekonštrukcia“ v súlade s § 9 ods. 9  zákona verejnom  obstarávaní.

 

Prílohy:

https://rozhanovce.com/new/wp-content/uploads/2015/03/Priloha-c.1.pdf

https://rozhanovce.com/new/wp-content/uploads/2015/03/Priloha-c.2.pdf

https://rozhanovce.com/new/wp-content/uploads/2015/03/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.3.pdf

 

 

pridané 13.3.2015