Výzva: nevhodné parkovanie

Výzva: nevhodné parkovanie

Vážení občania, upozorňujeme Vás na nevhodné parkovanie Vašimi motorovými vozidlami na chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Rozhanovce. Zlým parkovaním ohrozujete ostatných účastníkov premávky a vystavujete sa poškodzovaniu vlastného majetku.

Žiadame Vás, aby ste svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch!
V prípade, že z Vašej strany nebude rešpektované toto upozornenie a Vaše zaparkované autá budú aj naďalej prekážať mechanizmom na týchto miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách nebude zimná údržba vykonaná.

Obecný úrad Rozhanovce

 

pridané 12.12.2016