Výzva: Parkovanie pri potravinách Milk-Agro

Výzva: Parkovanie pri potravinách Milk-Agro

Obyvatelia Rybárskej ulice sa na mňa obrátili s výzvou občanom týkajúcej sa parkovania pri Milk-Agro na ulici SNP.

Len pripomenime, že parkovanie v blízkosti križovatiek a zastávok na autobus je zakázané zákonom:

§ 25, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty
 
 

Ak zastanete na tomto mieste tak jednoznačne porušujete dopravné predpisy, ale hlavne vzníká nebezpečná situácia pre vodičov výchádzajúcich z Rýbarskej, ktorí jednoducho nevidia dobre na hlavnú cestu. Na tomto mieste sa už stala dopravná nehoda a preto prosím rešpektujte túto výzvu.

Na parkovanie máte možnosť využiť parkovisko pred bývalou budovou jednoty, ktoré je naproti.

 

Príkladám fotografiu zo spomínaného miesta zo spomenutého miesta, nižšie. 

Najhoršia situácia vzniká ak niekto zaparkuje pri stĺpe a chodníku.

 

 

pridal ado 5.10.2014