Zápisnica z decembrovej shôdze OZ

Zápisnica z decembrovej shôdze OZ